FAALİYETLERİMİZ

TAHA GİYİM, uzmanı olduğu ürün gruplarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki tedarikçileriyle işbirliği içerisinde, fason üretim organizasyonu faaliyetlerini yürütmektedir.

TAHA GİYİM bünyesinde aşağıda yer alan faaliyetler yürütülmektedir:

Sipariş Alım Süreci
Sipariş Alım Süreci

Sipariş almak ya da maliyetlendirme yapmak amacıyla hizmet ve malzeme alımı öncesinde yapılan üretim siparişinin oluşturulması sürecini kapsamaktadır.

Üretime Hazırlık Süreci
Üretime Hazırlık Süreci

Üretime girmek için gerekli olan, üretimi temsil edecek numunelerin hazırlandığı numune onay süreçlerini kapsamaktadır.

Kumaş Satın Alma
Aksesuar Satın Alma
Satın Alma Süreci
Kumaş Satın Alma

AR-GE ve trend kumaş çalışmalarının yapılması, modelde kullanılacak kumaşların istenilen kalitede, en uygun fiyat ve terminde tedariğini sağlayarak depoya sevkine kadar geçen süreci kapsamaktadır.

Aksesuar Satın Alma

Modelde kullanılacak aksesuarların AR-GE ve maliyet çalışmasından başlayıp, istenilen kalitede, en uygun fiyat ve terminde aksesuar tedariğini sağlayarak depoya sevkine kadar geçen süreci kapsamaktadır.

Kumaş Depo
Aksesuar Satın Alma
Depo Süreci
Kumaş Depo

Tedarik edilen kumaşların, ön kabulü yapılarak kalite kontrolünden sonra depo stoğuna kabulü, tedarikçisine iadesi veya fason atölyeye çıkışı işlemlerini kapsamaktadır.

Aksesuar Depo

Gelen aksesuar ve sarf malzemelerin miktar ve kalite açısından kontrol edildikten sonra depo stoğuna kabulü, tedarikçisine iadesi veya fason atölyeye çıkışı işlemlerini kapsamaktadır.

Kesim Süreci
Aksesuar Satın Alma
Kesim Süreci

Kullanılacak kumaş birim gramaj/metraj ihtiyacının belirlenmesi, TAHA GİYİM bünyesinde bulunan kesimhaneler (iç kesim) ya da dış kesimhanelerde fason hizmet planlamasının yapılması ile takip ve kontrol süreçlerini kapsamaktadır.

Fason Hizmet Satın Alma ve Üretim Süreci
Fason Hizmet Satın Alma ve Üretim Süreci

Alınan siparişe göre fason tedarikçi kapasitesini planlama, alternatif fason tedarikçiler bulma, fason tedarikçilerin üretim sürecini takip ederek iç/ara kalite kontrol süreçlerinin uygulanmasını kapsamaktadır.

Sevkiyat Süreci
Sevkiyat Süreci

Bitmiş ürüne yapılan kalite kontrolün ve lojistik depoya sevkiyat işleminin takip edilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

 

Tedarikçi İzleme ve Değerlendirme
Tedarikçi İzleme ve Değerlendirme

Kumaş, aksesuar ve hizmet alımı yapılan tedarikçi firmaların önceden belirlenmiş olan performans kriterlerine göre belirli periyotlarla ölçme-değerlendirme, sınıflandırma ve denetim, geliştirme, sözleşme yönetimi süreçlerini kapsamaktadır.